Vastuuvapautus

NB Trainers Oy - Vastuuvapautus

Hyväksymällä tämän vastuuvapautusasiakirjan hyväksyn siinä mainitut ehdot.

Harjoitteleminen NB Trainers Oy:n tiloissa ja tilaisuuksissa

NB Trainers Oy sitoutuu valmentamaan asiakasta ja/tai asiakasryhmää erikseen sovitulla ja yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaan määritellyllä tavalla. NB Trainers Oy:n valmentaja sitoutuu noudattamaan aikatauluja sekä asiakkaan ja valmentajan yhdessä tekemää valmennussuunnitelmaa.

Asiakas sitoutuu maksamaan valmennuksesta määritellyn summan, joko kerralla tai erikseen sovitulla osamaksusopimuksella. 

Asiakas sitoutuu tulemaan paikalle sovitusti ja noudattamaan NB Trainers Oy:n tilojen sääntöjä. Jos asiakas ei pääse paikalle sairastumisen tai äkillisen esteen takia, tulee tästä ilmoittaa valmentajalle vähintään 24 tuntia ennen sovittua tapaamista. Jos sairastapaus tapahtuu alle 24h, niin tästä tulee toimittaa sairastodistus. Muuten asiakas menettää tapaamisen ja hinta veloitetaan kokonaisuudessaan.

Turvallisuus ja terveys

Toiminnallinen harjoittelu.
Järjestäjä: NB Trainers Helsinki (NB Trainers Oy)
Osallistun toiminnalliseen harjoitteluun vapaaehtoisesti ja olen tietoinen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä. 
Ilmoitan tällä lomakkeella, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisista terveyteen tai vaarallisuuteen kohdistuvista vahingoista. Vastuuvapaus koskee itse toiminnallisen harjoittelun aikaa sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan.

Valmentaja pitää pääsääntöisesti huolen, että harjoittelu on turvallista ja liikkeet tehdään oikeaoppisesti. Valmennettava noudattaa valmentajan antamia ohjeita.

Valmennettava ymmärtää, että kaikessa harjoittelussa on omat riskinsä ja harjoittelu on jokaisen omalla vastuulla. Ymmärrän olevani itse vastuussa pitämään huolen omasta terveydentilastani ja ymmärrän kaikki harjoitteluun liittyvät riskit. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen käymään lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolla ennen harjoittelun aloittamista.
Asiakkaiden tulee huolehtia omista vakuutuksistaan itse.

Olen lukenut ja ymmärtänyt tämän vastuuvapautusasiakirjan kaikin osin. Ymmärrän jokaisen ehdon ja niiden tarkoituksen. Ymmärrän, että harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla, eikä NB Trainers Oy ole vastuussa mistään loukkaantumisista.

Hyväksymällä tämän vastuuvapautusasiakirjan hyväksyn siinä mainitut ehdot.

Name
Name